Hakkımızda/About us

Türkiye Ekonomisi bloguna hoşgeldiniz! Bu sayfayı Türkiye verilerine kolayca ulaşılması için hazırladık. Blogumuzda Türkiye ekonomisi hakkındaki gelişmeleri, ülkeler arası karşılaştırmaları, ve uzun dönemli analizlerimizi yayımlayacağız. Blogumuz zaman zaman Türkçe ve İngilizce ama çoğunlukla grafiklerle dolu olacaktır çünkü iyi bir grafiğin bin kelimeye bedel olduğuna inanıyoruz! Blogumuz hakkındaki tavsiyelerinizi bekliyoruz.

Welcome to the Turkish Economy blog. We prepared this site so that anyone interested in the Turkish data can reach this information easily. In our blog we will summarize some of the recent developments in the Turkish economy, compare Turkish economic conditions with other countries, and provide long-run content. Most of our content will be graphical since we believe a “good” graph is worth a thousand words! We welcome any suggestions you may have.

Ayse Ökten İmrohoroğlu is a Professor of Finance and Business Economics at the University of Southern California. She received her Ph.D. from the University of Minnesota and her B.A. from the Middle East Technical University in Turkey. Her research combines theory and data to shed light on questions concerning business cycles, inflation, unemployment insurance, saving rates and social security. Her work has been published in the American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, and Journal of Monetary Economics. She served as an editor to the European Economic Review between 2012 and 2018; was department chair at the Finance and Business Economics Department at USC between 2004 and 2007; and an economic advisor to the Central bank of Turkey between 2013 and 2015.

Ayse Ökten İmrohoroğlu Güney Kalifornia Üniversitesinin İşletme Fakültesinde öğretim üyesidir. Ekonomi doktorasını Minnesota Üniversitesinde, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Araştırmalarında ekonomik dalgalanmalar, işsizlik sigortası, enflasyon, sosyal sigorta sistemleri, tasarruf oranları gibi konuları ekonomik teori ve veriler çerçevesinde incelemektedir. Makaleleri American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, and Journal of Monetary Economics dergilerinde yayımlanmıştır. 2012-2018 yılları arasında European Economic Review dergisinin editörlüğünü, 2004-2007 yılları arasında USC Finans bölümünün bölüm başkanlığını üstlenmiş, 2013-2015 yılları arasında Türkiye Merkez Bankasına danışmanlık yapmıştır.

Samed Küçükikiz is graduate student at the University of Minnesota in the Department of Economics. He studied at Ankara Anatolian High School between 2012-2015. He ranked 35th out of more than 2 million students who had taken the university entrance exam held in 2016. He chose the Middle East Technical University to begin his university career, and graduated as a high honor student in 2021. He completed his Master of Economics at Bilkent University in 2023. He is mostly interested in international economics and monetary economics. He is proficient in R and Matlab programming languages and fluent in English.

Samed Küçükikiz Minnesota Üniversitesi İktisat Bölümü doktora öğrencisidir. Lise eğitimini 2012-2015 yılları arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde almıştır. 2016 yılında yapılan Üniversite sınavında 35. olmuştur ve ilk tercihi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ’den 2021 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2023 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Temel ilgi alanları uluslararası iktisat ve parasal iktisattır. R ve Matlab programlarını iyi düzeyde bilmektedir. İngilizce bilmektedir.

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: