Beklentiler, Sanayi Üretimi ve PMI 

18 Ağustos 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Aşağıdaki grafikte tüketicilerin ve reel sektör temsilcilerinin ekonominin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini temel alarak ölçülen iki endeksi görmekteyiz. 2021 Eylül ayından sonra iki endekste de aşağı yönlü bir trend gözlenmektedir.  2021 Eylül’de 113.3 olan Reel Sektör Güven Endeksi 2022 Temmuz’da 102.5’e gerilemiştir. Aynı dönemde Tüketici Güven Endeksi ise 79.6’dan 68.5’e gerilemiştir. 

Sanayi üretimi ise 2022 2. çeyrekte %10.5 yıllık artış ile beklentilerin üstünde bir performans göstermiştir. 

Buna karşılık geleceğe yönelik beklentiler ve tahminler içeren PMI endeksi bize farklı bir tablo çizmektedir.

İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayisindeki performansı özetleyen bir göstergedir. Birçok ülkede yüksek düzey yöneticilere yönelik, yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi gibi bilgilerin sorulduğu anketler ile düzenlenen bu gösterge, ekonominin gidişatını gösterebileceği düşüncesiyle dikkatle izlenmektedir. 

Manşet gösterge 50 değerinin üstünde olduğu zaman sektörlerdeki gidişatın bir önceki aya göre olumlu olduğunu ifade etmektedir. 

Türkiye’de PMI endeksi mart ayından beri 50’nin altında değer almaktadır ve temmuzda değeri 46.9 olmuştur. Özellik aşağıdaki grafikte görüleceği üzere Türkiye’deki PMI performansı bu dönemde birçok ülkenin altında seyretmiştir. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: