2022 2. Çeyrek 

1 Eylül 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Son açıklanan verilere göre Türkiye’de GSYH 2022’nin ikinci çeyreğinde %7.6 büyümüştür. Bu veri GSYH’nin TL üstünden, ama enflasyondan arındırılmış reel halidir. Aynı dönemde sanayi üretim endeksi de %10.5 artmış bulunmaktadır. 

Bu reel büyümenin sektörlere dağılımına baktığımızda Perakende-Konaklama ve Ulaştırma sektörünün %4.4, sanayinin %1.7 ve finans-sigortanın %1.5 ile büyümeye öncülük yaptıklarını, inşaat sektörünün ise büyümeye %0.5 negatif katkı yaptığını gözlüyoruz.

Harcamalara göre hesaplanan reel GSYH’ya göre büyümeye en büyük katkı tüketim harcamalarından (%15) ve net ihracattan (%7.5) gelmektedir. 2022’nin birinci çeyreğinde de olduğu gibi yatırım harcamalarının büyümeye katkısı %1.1 gibi düşük bir seviyede devam etmektedir. 

Bu gelişmeleri yanında endişe verici bir istatistik işgücü gelirlerinde gözlenen düşmedir.  Bu istatistik, her ne kadar hesaplanmasında birtakım sorunlar olsa da bir ekonomideki toplam gelirin işgücüne giden payını göstermektedir.  Son yıllarda Türkiye’de gözlenen oran 1999’dan beri görülen en düşük oran olmuştur. 

Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, bu oran birçok ülke için zaman içinde dalgalanmalar göstermiş olmakla birlikte bu ülkeler için son yıllardaki değerleri kriz öncesi değerlerinden çok farklı seyretmemektedir. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: