2021 İkinci Çeyrek Ekonomi

7 Ekim 2021, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Son bilgiler ile güncelleştirdiğimiz ekonomik verilere göre 2021’nin ikinci çeyreğinde Türkiye’de yıllık GSYH %21.7 büyüme göstermiştir.

2020’nin ikinci çeyreğinde yaşanan negatif şoku düşündüğümüzde bu %21.7’lik büyüme oranının yanıltıcı olduğunu söyleyebiliriz.  Bu yüzden 2018’in birinci çeyreğin baz alarak GSYH’daki değişimi incelemek daha aydınlatıcı olacaktır. Aşağıdaki grafikte hem GSYH’yi hem de 4 ana sektörün üretimlerini 2018 yılında sıfıra eşitleyerek, zaman içindeki büyümelerini görüntülüyoruz. Bu grafiğe göre 2021 ikinci çeyrekte GSYH 2018 seviyesinden %10 daha yüksektir. Sektörler arasında Sanayi %14.3 , Tarım %11.7 büyüme gösterirken, inşaat sektöründeki üretim 2018 seviyesinin %12.3 altında kalmıştır.  

Emek piyasasında istihdam ve iş gücüne katılım oranları pandemi öncesi seviyelerine yaklaşmakla birlikte halen 2018 seviyelerinin altında seyretmektedirler. 

Konut satışlarına baktığımızda ise pandemi öncesi ortalama satış adedine yaklaştığını, buna rağmen konut fiyatlarınını geçen yıla göre %31  oranında arttığını söyleyebiliriz. 

Tüketici ve Ticari kredilerde de pandemi sürecinde yaşanan genişleme sona ermiş, geçen yıla kıyasla ciddi azalmalar gözlenmiştir.

Enflasyonda yükseliş devam etmektedir.  Ağustos ayında %19.25 olan yıllık enflasyon, Eylül atında %19.58’e yükselmiştir. 

Yurt içinde yaşayanların döviz mevduatlarında herhangi bir azalma eğilimi görünmemiş ve mevduatların büyüklüğü Eylül ayında 235 milyar dolara ulaşmıştır.

 

Reel efektif döviz kurunda da dalgalanmalar devam etmekle birlikte tarihi düşük seviyesini korumaktadır.

  

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: