Son 4 Sene: Enflasyon-Konut-Dolar-Borsa

8 Aralık 2021, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Bu blogda son dört senede yaşanan enflasyon, konut fiyatlarındaki artışlar, ve  borsa hareketlerine yakından ve tek tek bakmaya karar verdik. 2021 verileri tam yıl sonunu yansıtmadığı için sayısal karşılaştırmalarda mevcut açıklanan verileri aktarıyor olacağız. Aşağıdaki ilk grafik her senenin Ocak ayındaki TÜFE seviyesini sıfırlayarak yıl içindeki fiyat artışını kaydetmektedir. Bu bilgilere göre 2021 yılında Ocak-Kasım arasında yaşanan enflasyon %17.8 ile 2018 yılındaki (Ocak-Kasım) %19.5’lik artışın altında kalmış gözükmektedir.

Aşağıdaki grafikte ise TÜFE endeksinin alt kategorisi olan Gıda ve İçecek fiyatlarını incelemekteyiz. 2021 yılında Gıda-İçecek fiyatlarında Kasım ayına kadarki fiyat artışı %20.9 olurken, aynı sayı 2018’de %21.7’dir.

Konut piyasasında ise enflasyonun yüksek seyrettiği 2018 yıl boyunca fiyat artışı %6 olurken, 2020 yılında %28 olmuştur. 2021 yılında ise Eylül ayına kadar Konut fiyat endeksindeki artış %31.7 seviyesindedir.

Dolar kurundaki artış 2021 yılı içinde %80’lere ulaşmış, 2018’de ise eylül ayında %68 arttıktan sonra düşüş gösterip yılı %40 artış ile bitirmiştir.  

Borsa hareketlerinde ise BIST 100 2018 yılını %25 civarında düşüş ile kapatırken 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla %23.9 ve %30.8  artış göstermiştir. Özellikle BIST sınai endeksinde 2020 ve 2021 yılında sırasıyla %60.9 ve %38.4 artış yaşanmıştır.  

Sonuç olarak 2018 ve 2021 yıllarının enflasyon ve döviz hareketleri açısından birbirine benzemekte olduğunu; konut fiyatları ve borsa hareketleri açısından ise mevcut veride farklı yönelimler gözlendiğini söyleyebiliriz.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: