Yine Enflasyon

14 Ocak 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

2003’den  2018 yılına kadar ortalama %8.4 olan yıllık enflasyon 2021’i yıllık %36 seviyesine ulaşarak kapatmış bulunmaktadır.  

Aralık enflasyonundaki yüksek artıştan önce de Kasım ayında Türkiye %21.3 enflasyonla dünyada seçilmiş 38 ülke arasında Arjantin’den sonra en yüksek enflasyonun görüldüğü ülke konumundadır. 

2022’yi daha önceki dönemlerden farklı kılan bir özellik, mevduat faizlerinin enflasyonun çok altında seyretmesi olmuştur. Mesela 2022’nin Aralık ayında enflasyon %36 iken, 1 aylık mevduat faizi %16 seviyesinde kalmıştır. 

Son zamanlarda yaşadığımız enflasyonun başka bir ürkütücü tarafı da 1980-2000 senelerinde yaşadığımız enflasyon oranlarına dönmemiz endişesi olabilir. Aşağıdaki grafikten görülebileceği gibi, 1970’ler sonrası Türkiye’de enflasyon yükseliş trendine girmiş ve 90’lı yıllarda %100 seviyelerine kadar tırmanmıştır. 

Kemal Derviş’in öncülüğünde başlatılan ekonomik plana sadık kalınıp 2002 sonrası enflasyonun düşürülmesi Türkiye için büyük bir dönüm noktası olmuştur. 2002’den 2008’deki küresel krize kadar ekonomi istikrarlı bir dönem yaşayabilmiştir. 

Türkiye’de son zamanlarda yaşanılan enflasyonun başka bir ürkütücü tarafı da artık dünyadaki birçok ülkede bu tür enflasyon oranlarının görülmediği bir döneme denk gelmesidir. Aşağıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi 1980’ler ve 1990’larda birçok ülke enflasyon ile savaşta başarılı değillerdi. Ama zaman içinde enflasyonu düşürmek için ne tür tekniklerin başarılı olduğu anlaşıldı. 2000’den itibaren görülen tablo, Türkiye’deki enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok üstünde seyrediyor olduğudur. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: