Dünyada Konut Fiyatları

19 Şubat 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

OECD’den aldığımız verilere göre son yıllarda konut fiyatları dünyanın birçok ülkesinde enflasyonun üstünde artış göstermiş durumdadır. Mesela, 2020 3. Çeyrek-2021 3. Çeyrek arasında Türkiye’de nominal konut fiyatları %33.2, Rusya’da %22.7, Amerika’da %18.4 artmıştır. Aşağıdaki grafikte aynı zamanda yıllık enflasyon bilgileri de gösterilmektedir. Buradan birçok ülkede konut fiyat artışlarının enflasyondan yüksek olduğunu, sadece Güney Afrika ve Brezilya’da konut fiyat artışının enflasyondan düşük olduğunu görmekteyiz. 

Nominal ve reel konut fiyatlarındaki artışa zaman içinde daha dikkatli bakarsak Türkiye’de 2018-2019 döneminde reel fiyatlarda düşüş yaşandığını, 2021’de ise reel olarak gözlenen artışın Amerika’da yaşanan artışa benzer olduğunu söyleyebiliriz. 

Konut fiyatlarındaki bu değişimlerin tabii ki birçok sebebi vardır. Aşağıda bu etkenlerden birisi olan reel faiz oranı karşılaştırmasını sunuyoruz. Geniş bir ülke topluluğu için elimizde olan politika faizini enflasyon oranından çıkartarak bir ex-post reel faiz oranı sunuyoruz. 2019 yılı ile 2020 yılı (altıncı aylar) arasında gözle görülen bir fark, Türkiye’deki reel faizin gösterdiği dalgalanmaların boyutu olarak düşünülebilir. 2019’da 31 ülke arasında en yüksek reel faiz, 2020’de ise en düşük reel faiz Türkiye’de kaydedilmiştir. 

2019 sonrası dönemde yaşanan konut sektöründeki dalgalanmaları aşağıdaki grafik de göstermektedir.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: