2021 Büyüme

6 Mart 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Son açıklanan verilere göre Türkiye’de GSYH 2021 son çeyrekte %9.1 büyümüştür. Böylece GSYH daki yıllık büyüme %11 olmuştur.

Bu büyümenin sektörlere dağılımına baktığımızda Perakende-Konaklama ve Ulaştırma sektörünün %4, sanayinin %2  ile büyümeye öncelik yaptıklarını, inşaat sektöründe ise %0.2 daralma olduğunu gözlüyoruz. 

Özellikle 2021’nin son iki çeyreğinde tüketim ve net ihracat kalemleri yüksek büyüme göstermiştir. Mesela 4. Çeyrekte tüketim harcamalarının büyümeye katkısı %12 ve  net ihracatın %4’tür. Buna karşın stoklardaki değişimin büyümeye katkısı -%7.5 ile negatif olmuştur. 

Daha önceki bir bloğumuzda daha detaylı anlattığımız potansiyel büyüme karşılaştırmasının güncel hali de aşağıdaki grafikte verilmektedir. Bu analizde Türkiye’de 2003-2014 dönemindeki ortalama büyümeyi baz alarak Türkiye bu “trend” ile büyümeye devam etseydi nereye gelirdi sorusunun cevabını hesaplıyoruz. 2018’den beri trendin altında seyreden ekonominin son büyüme verisi ile trende yaklaşmış olduğunu görmekteyiz. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: