Nisan 2022-Enflasyon

7 Mayıs 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Nisan ayında TÜİK tarafından yayımlanan bilgilere göre yıllık enflasyon %70 seviyesine ulaşmıştır. Bu genel enflasyon bilgisinin arkasındaki değişik kategorilerin fiyat artışları aşağıdaki grafikte sergilenmektedir. Enflasyonda başı çeken kategoriler %106 ile ulaşım, %89 ile gıda-içecek olmuştur.

Ayrıca bölgeler arasında ciddi boyutlarda enflasyon farklılıkları gözlenmektedir. Örneğin, Kastamonu-Çankırı-Sinop bölgesinde enflasyon %80.4 olurken İstanbul’daki enflasyon %63.4 değerindedir.

Ortalama konut fiyatlarında ise 2022 Şubat ayında yıllık %96 artış görüyoruz. Bu artışın da bölgelere dağılımı ciddi farklılıklar sergilemektedir.  Mesela Aydın-Denizli-Muğla bölgesinde konut fiyatlari %117, İstanbul’da %106,  Ağrı-Kars şehirlerini içeren bölgede ise yıllık konut fiyatı artışı %57 seviyesindedir. 

TÜFE’nin alt kategorisi olan Gerçek Kira’da yaşanan enflasyona baktığımızda konut fiyatlarındaki artışların henüz kiralara yansımadığını aşağıdaki grafikten görebiliriz. 2022 şubat ayında konut fiyatları %96 artarken TÜFE’de kiralar  %15.4 artmış bulunmaktadır (2022 Nisan ayında kiralar yıllık %18 artmıştır). Bu konuda önemli bir ayrıntı bu verideki kiraların çoğunluğunun eskiden yapılmış kira kontratlarına tabi olmasıdır. 

Güncel kira artışlarını takip edebileceğimiz bir kaynak BETAM’ın sahibinden.com verilerinden faydalanarak yayımladığı kiralık konut piyasası raporlarıdır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere 2022 Şubat ayı için kira artışı BETAM raporuna göre %84.2’dir ve bu değer konut fiyatı artışına görece daha yakın bir değerdir. Güncel kira artışları zaman içinde TÜFE’nin alt kategorisi olan Gerçek Kira kategorisine yansıyacak olup ilerideki enflasyon hesaplarında daha önemli bir yer tutacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: