2022 1.Çeyrek İstihdam

13 Haziran 2022, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

2022’nin 1. çeyreğinde işgücüne katılma oranı kadınlarda %34.1, erkeklerde %71.3 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde erkeklerde istihdam oranı %63.9, kadınlarda %29.5 olmuştur. Bu gelişmeler ile kadın istihdam oranı 2018’deki seviyelerine geri gelmiş olmakla birlikte, erkek istihdam oranı halen 2018 değerinin altında seyretmektedir. 

Değişik sektörlerdeki mevsim etkisinden arındırılmış istihdam değişimine baktığımızda 2022 1. çeyrekte en yüksek yıllık büyümenin hizmet (%10.8) ve sanayi sektörlerinde (%10.1) olduğunu görüyoruz. Bu sektörlerde istihdam 2018 öncesi seviyenin üstüne çıkmış bulunurken; inşaat ve tarım sektörlerinde istihdam 2018 öncesinin altındadır.

İstihdam oranlarındaki gelişmelerin ülkeler arasında farklı seyrettiğini de aşağıdaki grafikten görebiliriz. Örneğin ABD’de hem kadın hem erkek istihdam oranları Covid öncesi seviyesine yaklaşırken, Güney Kore’de istihdam oranları Covid öncesi dönemin üstüne çıkmış bulunmaktadır. 

Şili’de hem erkek hem kadın istihdam oranları, İngiltere’de ise erkek istihdam oranı Covid öncesi dönemin altında seyretmektedir. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: