Emek Piyasası

11 Ekim 2023, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Türkiye’nin enflasyon ile mücadele ettiği bu dönemde işgücü piyasasından haberler nispeten pozitif bir yönde gelişmektedir. Çalışmaya elverişli nüfusun ne kadarının çalıştığını gösteren istihdam oranı temmuz ayında kadınlar için %31.5 ile 2012’den beri en yüksek düzeyine ulaşırken, erkeklerde %65.7 ile 2018 öncesi seviyelerine geri gelmiştir. 

Çalışan ya da iş arayan kişileri içeren işgücüne katılım oranında, kadınların %36.1 ile 2012’den beri en yüksek seviyeye geldiklerini, erkeklerde ise halen 2018 seviyesine ulaşılmadığını görüyoruz. 

İş arayanların sayısının işgücüne bölünmesi ile elde edilen işsizlik oranında da kadınlar, erkekler ve gençler için işsizlik oranı 2018 öncesi seviyelerine düşmüş bulunmaktadır. 

İstihdamdaki değişikliklerin sektörlere dağılımına baktığımız zaman sanayi ve hizmet sektörlerinin istihdam artışında başı çektiğini, inşaat ve tarım sektörlerinde ise istihdamın halen 2017’nin dördüncü çeyrek seviyesinden düşük olduğunu görüyoruz. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: