Kadın işgücü

20 Haziran 2021, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz Türkiye’nin uzun dönemde büyümesine katkı yapabilecek önemli unsurlardan birisi kadınların işgücüne katılımındaki artış olacaktır. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi 2018 yılında Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı %38 ile 29 ülkeden çok daha düşük bir seviyededir.  Zaman içindeki değişime bakacak olursak, aslında Türkiye’de bir ilerleme kaydedildiğini, kadın işgücüne katilimContinue reading “Kadın işgücü”