İşgücü Piyasalarındaki Bölgesel Farklılıklar

16 Ağustos 2021, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Türkiye’nin değişik bölgeleri arasında işgücüne katılım, işsizlik ve istihdam oranlarında ciddi farklılıklar mevcuttur. Aşağıdaki grafiklerde kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranları  Türkiye’nin 7 bölgesinde 2014-2020 yılları için sergilenmiştir. 2020’de erkeklerde işgücüne katılımın en düşük olduğu 3 bölge; Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu. Kadınlarda ise Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, ve İç Anadolu  bölgesi işgücüne katılımın görece düşük olduğu bölgelerdir. Ayrıca zaman içinde bazı değişiklikler olmasına rağmen bölgeler arası farklılıklarda fazla bir değişiklik gözlenmemektedir. 

İşgücüne katılımda kadın erkek farklılıklarını daha iyi anlamak açısından 2019 ve 2020 yılları için detaylı grafikleri aşağıda sunuyoruz. Her iki yılda da Karadeniz cinsiyetler arası farklıkların en düşük olduğu, Güneydoğu Anadolu ise en fazla olduğu bölgeler olarak gözüküyorlar. Mesela 2019’da Karadeniz’de erkeklerin işgücüne katılımı kadınlardan %29 daha yüksek iken Güneydoğu Anadolu’da %46 daha yüksektir. 

İşsizlik oranlarına baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu’nun hem kadınlar hem erkekler için en yüksek, Karadeniz’in ise en düşük işsizlik oranlarının görüldüğü bölgeler olduğunu; Doğu Anadolu’da 2015’den beri işsizlik oranında ciddi artışlar olduğunu gözlemliyoruz. 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

%d bloggers like this: